Rehberlik

Anaokulu’nda çocuklar uygun davranış şekillerini öğrenirken bir yandan kendilerini kontrol etmeyi de öğrenmektedirler. MİA Rehberlik prosedüründe çocukların yaşı, düşünsel gelişimi, duygusal yapısı ve geçmiş tecrübeleri dikkate alınmaktadır. Amacımız; özgüveni sınırları çerçevesinde gelişmiş, kendini ifade edebilen, dinlemeyi bilen, sorgulayan, problem çözebilen, pozitif psikolojiyi benimsemiş,sosyal beceri düzeyi yüksek bireyler yetiştirebilmektir. Okulumuzun rehberlik servisi çocukların sosyal becerilerini geliştirme amaçlı Dino The İncredible Years Sosyal Beceri kazandırma ve Problem Çözme ve Merrel Strong Kids programlarını kullanmaktadır. Bununla birlikte hazırlık sınıfında kendilerini koruma amacıyla Kendi Bedenimin Patronuyum programını uygulamaktadır.

Okul psikoloğumuz, çocukların gelişimlerinin takibi için çeşitli bilgi toplama metotları kullanır. Yılda iki kez velilerle paylaşılır.

Mia Okulları Rehberlik Servisi ( PDR ) tarafından uygulanan testler ;

* Gesell Gelişim Figürleri Testi,

*Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi,

* Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi,

*Ankara Gelişim Envanteri ( Veli ile yapılır )

*Frostig Görsel Algı Testi,

*Peabody Resim Kelime Testi,

*Minneapolis  Okul Öncesi Değerlendirme Testi

*Denver Gelişimsel Tarama Testi,

*CAT Tematik Algı Testi

Hiçbir bilgi velilerin yazılı izni olmadan başka bir kurum ile paylaşılmamaktadır. Bilgilerin başka bir kurum ile paylaşılma kararını müdür veya öğretmenler vermektedir.

Anaokulu’nda çocuklar uygun davranış şekillerini öğrenirken bir yandan kendilerini kontrol etmeyi de öğrenmektedirler. MİA Rehberlik prosedüründe çocukların yaşı, düşünsel gelişimi, duygusal yapısı ve geçmiş tecrübeleri dikkate alınmaktadır. Amacımız; özgüveni sınırları çerçevesinde gelişmiş, kendini ifade edebilen, dinlemeyi bilen, sorgulayan, problem çözebilen, pozitif psikolojiyi benimsemiş,sosyal beceri düzeyi yüksek bireyler yetiştirebilmektir. Okulumuzun rehberlik servisi çocukların sosyal becerilerini geliştirme amaçlı Dino The İncredible Years Sosyal Beceri kazandırma ve Problem Çözme ve Merrel Strong Kids programlarını kullanmaktadır. Bununla birlikte hazırlık sınıfında kendilerini koruma amacıyla Kendi Bedenimin Patronuyum programını uygulamaktadır.

Okul psikoloğumuz, çocukların gelişimlerinin takibi için çeşitli bilgi toplama metotları kullanır. Yılda iki kez velilerle paylaşılır.

Mia Okulları Rehberlik Servisi ( PDR ) tarafından uygulanan testler ;

* Gesell Gelişim Figürleri Testi,

*Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi,

* Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi,

*Ankara Gelişim Envanteri ( Veli ile yapılır )

*Frostig Görsel Algı Testi,

*Peabody Resim Kelime Testi,

*Minneapolis  Okul Öncesi Değerlendirme Testi

*Denver Gelişimsel Tarama Testi,

*CAT Tematik Algı Testi

Hiçbir bilgi velilerin yazılı izni olmadan başka bir kurum ile paylaşılmamaktadır. Bilgilerin başka bir kurum ile paylaşılma kararını müdür veya öğretmenler vermektedir.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar