P4C - Philosophy for Children

Dünyada çok yaygın olan bu hareket, ülkemizde de yenilikçi eğitim sistemlerine açık ana okulları tarafından hızla uygulanmaya başlamıştır. Çok güçlü bir soru sorma zekası potansiyeline sahip bu yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından P4C uygulamaları son derece etkilidir. Düşünen bir varlık olarak tanımladığımız insanın bu en temel özelliğinin küçük yaşta farkındalıkla geliştirilmesi çocuk gelişimi adına büyük önem taşımaktadır.

P4C bir çocuğa tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan bir hikaye, film ya da resim üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde geliştirmeyi öğrenir.

Programın asıl amacı çocuklara düşünmeyi öğretmek, soru sormayı, sorgulamayı öğretmektir. P4C eğitim yaklaşımını geliştiren Matthew Lipman, çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile birleştirildiğinde, çocukları gelecekte daha esnek ve etkin düşünen yetişkinler haline getireceğine inanmaktadır.

P4C Kazanımları Nelerdir?

Eleştirel Düşünme becerisini geliştirir.

Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirir.

Birlikte Düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.

Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.

Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.

Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir.

Detaylı bilgi almak için dilimlere tıklayınız.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
İletişim ve Dil Gelişimi #5bbc5a
Fiziksel Gelişim #55c4c3
Okuma Yazma Gelişimi #55c4c3
Kişisel, Sosyal ve Duygusal gelişim #eb79a2
Matematik #eb79a2
Dünyayı Anlama #fdbe12
Dışavurumsal Sanat ve Tasarım #fdbe12