Kindermusik

Kindermusik çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen İngilizce Müzik ve hareket programıdır. 70’den fazla ülkede 1 milyon’dan fazla çocuğun müzik ile bağ kurmasını sağlayan bu özel program ile çocuklar klasik veya jazz müziği gibi farklı türden müzikleri deneyimler. Diğer çocuklarla etkileşime girerken ve hareket, ritim, vokal ve yaratıcı drama aktivitelerine katılırlar. Çocuklar yaşlarına uygun çeşitli enstrümanları çalmayı ve müzikal sembolleri ayırt etmeyi öğrenirlerken temel müzikal konseptler olan sesli/sessiz, yüksek/alçak, hızlı/yavaş gibi erken müzik terimlerini öğrenirler.

Eğlence odaklı olan bu program çocuk gelişiminin tüm alanlarını desteklemek için tasarlanmıştır. İnce ve kaba motor becerileri, sıra bekleme, grup olma, duygusal yakınlık kurma gibi sosyal becerileri geliştirir. Bununla beraber müzik, matematik, mantık ve iletişim becerilerini kognitif alanları desteklemektedir.

Kindermusik’in müzik ve hareket derslerinde çocuklar çeşitli klasik veya jazz müziği gibi farklı türden müzikleri deneyimler. Diğer çocuklarla etkileşime girer ve hareket, ritim, vokal ve yaratıcı drama aktivitelerine katılırlar.

Çocuklar yaşlarına uygun çeşitli enstrümanları çalmayı ve müzikal sembolleri ayırt etmeyi öğrenirlerken müzikal konseptler ve sesli/sessiz, yüksek/alçak, hızlı/yavaş gibi erken müzik terimlerini öğrenirler.

Kindermusik çocuk gelişiminin tüm alanlarını desteklemek için tasarlanmıştır

Erken Okur Yazarlık: Çocuklar okumanın temeli olan seslendirme, konuşma dili ve anlama becerilerini kazanırlar. Esnek fakat yapılandırılmış rutinler ile iletişim becerilerini geliştirirler.

Mantıksal: Beyin gelişimini hızlandırırken mekansal ve karmaşık muhakeme yeteneğini geliştirir. Belleği iyileştirir, yeni bilgi edinme, yönergeleri ve sıralamayı takip etme becerisini geliştirir.

Sosyal – Duygusal: Okula başlangıç için gerekli olan sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirirler. Başkaları ile ilişki kurma, benlik saygısı, yanıtları düzenleyebilme ve bir gruba katkıda bulunma.

Fiziksel: Hareket ederek, dans ederek veya basit bir enstrüman çalarak çocuklar ince ve kaba kaslarını geliştirirler.

Yaratıcılık: Özgürlüğü eğlenceli ve samimi bir yapıda teşvik eden etkinlikler, çocukların yaratıcılığıns ilham verir .. Çocuklar bireysel olarak güçlü oldukları sanat, ses, dans ve enstrümantal etkinlikleri keşfeder.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.