MİA Anaokulu'nda EĞİTİM

Yıllar içinde her çocuğun birbirinden farklı algılama, anlama, öğrenme, olaylara birbirinden farklı yaklaşım ve problem çözme tarzları olduğunu gözlemledik. Bu sebepten dolayı müfredatımızı beceri odaklı tasarlayıp okulumuzdaki eğitimde Dünya'nın en geçerli okul öncesi eğitim sistemi olan Early Years Foundation Stage müfredatını uyguluyoruz.

early years

 

MİA Anaokullarında dünyanın önde gelen erken çocukluk eğitim sistemlerinden olan EYFS – ( Early Years Foundation Stage ) müfredatını uygulamaktayız.

Erken yaş eğitim ortamında eğitsel programları şekillendirmesi gereken yedi öğrenim ve gelişim noktası bulunmaktadır. Bu öğrenim ve gelişim noktalarının hepsi önemli ve birbiriyle ilişkilidir. Bunlardan üçü, çocuğun öğrenmeye merakı ve istekliliğini tetiklemek ve onların öğrenme, ilişkiler kurma ve başarılı olma kapasitelerini geliştirmek açısından son derece önemlidir. Başlıca noktaları meydana getiren bu üç nokta şunlardır:

• İletişim ve dil
• Fiziksel gelişim
• Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

Çocuklar bu üç ana noktanın güçlendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan dört spesifik nokta ile desteklenmektedir

Bu spesifik noktalar şunlardır:
• okuma-yazma
• matematik
• dünyayı anlama
• dışavurumsal sanat ve tasarım

Etkili öğretim ve öğrenimin metodumuzun üç özelliği şunlardır:

• oyun oynamak ve keşfetmek – çocuklar olguları inceler ve deneyimler ve ‘kendileri dener’
• aktif öğrenim – çocuklar, zorluklarla karşılaşmaları halinde konsantre olur ve denemeye devam eder ve başarılarından keyif alır.
• yaratmak ve eleştirel düşünmek – çocuklar kendi fikirlerine sahiptir ve bunları geliştirmekte, bunlar arasında bağlar kurmakta ve bir şeyleri yapmak için stratejiler geliştirirler.

EYFS müfredatını, dünyada alanları’nın en iyi programlarıyla zenginleştirerek etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Detaylı bilgi almak için dilimlere tıklayınız.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
İletişim ve Dil Gelişimi #5bbc5a
Fiziksel Gelişim #55c4c3
Okuma Yazma Gelişimi #55c4c3
Kişisel, Sosyal ve Duygusal gelişim #eb79a2
Matematik #eb79a2
Dünyayı Anlama #fdbe12
Dışavurumsal Sanat ve Tasarım #fdbe12